Qui som

El conjunt històric i natural de La Tossa de Montbui està gestionada pel CONSORCI LA TOSSA, des del 24 de novembre de 2004.

El Consorci La Tossa és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, i l’integren l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Fundació La Tossa de Montbui.

El domicili del Consorci és el mateix de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, ubicat a la Carretera de Valls, 57. 08710 Santa Margarida de Montbui.

L’objecte i finalitat del Consorci és:

• La gestió, conservació, preservació i rehabilitació de la Tossa de Montbui.
• La promoció cultural, històrica, religiosa i natural de la Tossa.
• La promoció turística i la difusió de la Tossa de Montbui.
• Fomentar el coneixement històric i cultural de la Tossa de Montbui.
• Potenciar activitats de recerca i investigació de la Tossa de Montbui.
• Qualsevol altra relacionada amb les anteriors o relatives a la conservació i difusió de la Tossa.

La Fundació de la Tossa, és una fundació sense ànim de lucre, constituïda l’any 1994, i registrada amb el n. 807 del Registre Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els seus membres treballen activament de forma voluntària per tal de vetllar per la difusió i conservació d’aquest espai històric i natural, conjuntament amb l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui, dins del marc legal del Consorci la Tossa de Montbui.